Duurzaam personeelsbeleid

Platform Onderwijs, Ondernemen en Overheid

Wij nemen actief deel aan het overleg tussen de drie O’s, te weten: Onderwijs, Ondernemen en Overheid. Dit platform heeft tot doel het tot stand brengen, uitbreiden en versterken van een duurzaam en sterk netwerk tussen onderwijs, ondernemers en overheid draagt bij aan een sterke lokale economie. De focus ligt hierbij op het aantal leerbedrijven vergroten, betere aansluiting en begeleiding stageplaatsen, het vervullen van vacatures en het creëren van praktijk gesimuleerde opleidingen met een maatschappelijk belang.
 

Pilotbedrijf #kenniskracht.

Vergrijzing en flexkrachten nemen toe in de bloembollensector en dus ook in ons bedrijf. Hoe zorgen we ervoor dat de kennis binnen ons bedrijf en in de bloembollengroothandel geborgd blijft? Kennis is kracht.

Wij zijn als één van de zes pilotbedrijven actief betrokken bij het project kenniskracht. Het is van groot belang dat de medewerkers tot aan hun pensioen gezond, gemotiveerd en gelukkig aan het werk blijven. De medewerkers en directie hebben hiervoor in 2018 in een aantal workshops en sessies doorlopen:

Workshop duurzame inzetbaarheid

De workshop duurzame inzetbaarheid is het startpunt voor de ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid binnen het gehele bedrijf. Op basis van de inzichten die de workshop oplevert, is een plan van aanpak gemaakt, gericht op het bedrijf en de actuele situatie. Naast een analyse van de situatie, bestaat dit uit een voorstel van maatregelen en activiteiten die het best passen bij het bedrijf en de medewerkers. Wat waren de mogelijke vervolgactiviteiten? De medewerkers hebben deelgenomen aan een drijfverensessie, een vitaliteitsscan, individuele coaching of een andere passende activiteit.

Drijfverensessie

De drijfverensessie is een interactieve werkvorm voor medewerkers in de bloembollengroothandel. In ongeveer twee uur gaan medewerkers op zoek naar hun motivatie om gezond, geschoold, vitaal, gemotiveerd en gelukkig te werken en te leven. Elke deelnemer krijgt inzicht in zijn of haar persoonlijke drijfveren en hoe je deze zelf kunt beïnvloeden. Bewustwording hiervan is de basis voor gedragsverandering.

Vitaliteitscan

De vitaliteitsscan geeft een impuls aan de bewustwording van het belang van vitaliteit en inzetbaarheid. De vitaliteitsscan geeft medewerkers inzicht in hun huidige vitaliteit en een prognose van hun vitaliteit over vijf jaar. Daarnaast krijgen zij tips om hun gezondheid en vitaliteit te vergroten.

Individuele coaching

Een aantal medewerkers hebben gebruik gemaakt of maken nog steeds gebruik van individuele coaching.

Seniorenregeling

Sociale partners van de sector bloembollengroothandel zijn ter ondersteuning van oudere werknemers gestart met een seniorenregeling. Met de seniorenregeling kan een oudere werknemer 20% (1 dag per week) minder werken met behoud van 90% van het brutoloon. Door het in dienst houden van oudere werknemers, creëren wij als werkgever ruimte voor kennisoverdracht van ervaren werknemers naar de volgende generatie. Voordeel voor de medewerker: een betere werk-privéverhouding.

www.tuberbulb.com gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.tuberbulb.com toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren